FAQ


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje sportovního zboží mezi společností SAMURAI s. r. o. ( dále jen "prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

Prodávající - SAMURAI s. r. o., se sídlem U Kapličky 6, 783 49 Lutín je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 24246 zabývajícím se velkoobchodem.

Kupující - Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce sportovního zboží - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě ( výpis z Obchodního rejstříku, kopii Živnostenského listu, Registraci k dani DPH ) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.samuraishop.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceníky

Několikrát denně je k dispozici nový aktualizovaný ceník. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je oprávněn prodávající kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.samuraishop.cz ( dále jen "e-shop" )

• elektronickou poštou na adrese info@samuraishop.cz

• faxem

• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (email, fax) a uvést následující údaje:

• obchodní jméno a sídlo kupujícího

• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

• kód a název zboží dle ceníku

• jednotkovou cenu

• způsob odebrání a dopravy

• dodací adresu

• podpis osoby oprávněné objednávat zboží

• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu info@samuraishop.cz) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

II) dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem

III) dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí

IV) na zboží pořízené na leasing či splátky.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

• platbou předem bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

1)Zasílání přepravní službou - Zboží je možno kupujícímu zaslat poštou nebo jinou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den zasílání zásilky. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@samuraishop.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícímu převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

2)Zboží lze též předat osobně, a to po předešlé domluvě s kupujícím.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.05.2004 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
DOTAZY

Nečastější dotazy

Jak nakupovat či volit velikost kimona? Většina kimon je z 100%bavlny a ta se bohužel sráží. Při nákupu kimona je dobré připočítat aspoň 5cm navíc pro srážení. Kimona vyšších řad, která se mohou prát na 60° i více stupňů se po vyprání nesráží. Upozorňujeme, že některá kimona jsou tzv. naddimenzována, jiná mají volitelné šířky.

Jak nakupovat či volit velikost ostatních výrobků? Vycházejte ze zkušeností s předešlými výrobky. Pokud si nejste 100% jisti, kontaktujte nás na: info@samuraishop.cz, kde Vám rádi a odborně poradíme. Upozorňujeme, že některé výrobky jsou tzv. naddimenzovány, jiné mají volitelné šířky.

Jak se staráme či čistíme výrobky? Doporučenou teplotu a způsob čištění volíme dle etiket, které jsou umístěny na každém výrobku. Nejste-li si jisti, kontaktujte nás na: info@samuraishop.cz, kde Vám rádi poradíme. DŮRAZNĚ VARUJEME PŘED PRANÍM V SAVU, KTERÉ VÝROBEK MECHANICKY OSLABÍ ČI ZNIČÍ.

Je možno si přebrat zboží osobně? Ano. Zboží si můžete přebrat osobně na adrese: SAMURAI s.r.o., I.P.Pavlova 69, 779 00 Olomouc. Otevírací doba: Po-Čt 16.00 – 19.00. Po telefonické domluvě i v jiné časy.

Jak lze jinak odebrat zboží? Poštou (dobírkou, balné neúčtujeme), pomocí jiného přepravce, nebo osobně. Cena poštovného, dopravného se určuje dle váhy, rozměru a aktuálního ceníku dopravce.

Objednám-li si, kdy dostanu své zboží? Pokud je skladem, tak zpravidla do 3 dnů. Pokud je zboží na objednávku, tak zpravidla do 14 dnů. Pokud se doba dodání mění, budete informováni prodejcem.

Jak vybrat zboží ? Zboží můžete najít podle kategorie. Pokud tedy chcete např. Kimono na Judo Danrho, zadejte ve vyhledávání Danrho - judo kimona.

Nebojte se nám napsat či zavolat, rádi vám poradíme !


PLATBA

Máte několik způsobů, jak uhradit své zboží:

Platba dobírkou Platba předem na účet prodávajícího Platba v hotovosti při osobním přebrání zboží

Platba dobírkou Přepravce dopraví Vaše zboží na vámi požadované místo. V klidu si vše rozbalíte a odkontrolujete, zda objednané zboží je dodáno neporušené, v odpovídajícím množství a kvalitě. Zboží uhradíte v hotovosti na poště, nebo řidiči přepravce, který Vám je povinen vystavit potvrzení o přijetí uhrazené částky za zboží a služby.

Platba předem na účet prodávajícího Objednané zboží Vám bude zasláno až po obdržení celkové částky za objednané zboží na náš bankovní účet. Pokud v objednávce zvolíte platbu předem na účet prodávajícího, na Váš email uvedený v objednávce bude zaslána Proforma faktura se všemi požadovanými náležitostmi potřebnými pro provedení platby na náš bankovní účet.

Bankovní účet: bankovní účet, variabilní a specifický symbol Vám bude sdělen po výběru této platební metody.

Platba v hotovosti při osobním přebrání zboží Objednané zboží si můžete osobně přebrat v hotovosti zaplatit na adrese provozovny: SAMURAI s.r.o., I.P.Pavlova 69, 779 00 Olomouc. Otevírací doba: Po-Čt 16.00-19.00. Po telefonické domluvě i v jiné časy.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi "kupujícím" a společností SAMURAI s. r. o., provozovatelem stránek www.samuraishop.cz ( dále jen "prodávající " ). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je předán prvnímu přepravci. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.samuraishop.cz Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma SAMURAI s. r. o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, paragon - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, kód zboží, ... ).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je podle zákona 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu u některého druhu zboží prodloužit. Je-li tomu tak, potom délka záruční doby je vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty - 24 měsíců a prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačního řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce s příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu samuraishop.cz (viz. záruční list - nákupní doklad). Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady na adresu společnosti SAMURAI s. r. o.. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat : Reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu (záruční list), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. Je-li zboží vadné ihned po dodání, kupující reklamaci uplatní do 10 dnů a od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena "na počkání" výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě. Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí kupující vadu reklamovat do 3 pracovních dní od převzetí. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným užíváním výrobku, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá :

a) mechanicky poškozením zboží

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy uživatelskému prostředí.

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

e) nadměrným zatěžováním nebo používáním, čištěním a praním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

i) upravováním zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

j) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný. Zboží do reklamace bude přijato pouze v hygienicky čistém stavu. Způsob vyřízení reklamace Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží upraveno, nebo vyměněno za nové*. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožností vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**. Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží. · U zboží zakoupeného do 31.12.02 může prodávající ve výjimečných případech zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit vadné zboží za jiné bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných, nebo podobných parametrů. ** Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností. Reklamace zboží prodávajícího vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Reklamace zasílejte na adresu: SAMURAI s.r.o., U Kapličky 6, 783 49 Lutín